inlogboek.nl

Introductie inlogboek.nl

Voor alle partijen binnen de installatieketen

Tot voor kort was het niet toegestaan logboekgegevens digitaal te bewaren en aan te bieden. Gelukkig is inmiddels een nieuw tijdperk aangebroken waardoor het papieren logboek tot het verleden gaat behoren. U kunt vanaf elke plaats, door middel van een internetverbinding, inzage krijgen in alle logboekgegevens. Nooit meer zoeken naar het juiste logboek en de laatste gegevens. Alles op overzichtelijke wijze aangeboden krijgen, dat is de toekomst die Inlogboek.nl u biedt. Het onderhouden en beschikbaar hebben van de logboekgegevens is nog nooit zo eenvoudig geweest. De koeltechnische installlateur vult digitaal het logboek en alle partijen binnen de installatieketen hebben alle gegevens binnen handbereik. Inlogboek.nl is de onafhankelijke database voor het digitaal opslaan van logboekgegevens van (koeltechnische) installaties. Zowel de koeltechnisch installateur, de installateur als hoofdaannemer, de machine-eigenaar als ook de controlerende instanties als Vrom en certificeringinstanties hebben via internet toegang tot het logboek. Het logboek is via de website van inlogboek.nl te bereiken. Ook is het mogelijk om dit via een link op uw eigen internetsite aan te bieden. Elk bedrijf kan zelf haar eigen indeling van het logboek bepalen, zodat de overstap van een papieren logboek naar een digitale logboek in de praktijk maar een klein stap blijkt te zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jan Logtenberg, telefoon: 06-46212532.

Klik hier om in te loggen!

Tulpen bestellen tulpen laten bezorgen